3 BOYUTLU BİYOBASKI TEKNİĞİ İLE HÜCRE ORYANTASYONU KONTROL EDİLDİ!

3 boyutlu biyobaskı teknolojisi kullanılarak dokuları taklit eden yapı iskeleleri basılabilmektedir. Doku mühendisliği çalışmaları için tasarlanmış bu iskelelerdeki hücresel organizasyonu kontrol etmek karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Üretilen hücresel yapı iskelelerinin, doğal dokular gibi performans göstermesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için hücrelerin uzaysal dağılım ve hizalama açısından düzenli bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

Bu çalışmada, çok bölmeli hidrojel fiberlerin hızlı, basit ve uygun maliyetli basımı için geliştirilen teknik sayesinde hücresel oryantasyon kontrol edilmiştir. Koaksiyel mikroakışkan sisteme entegre edilen statik karıştırıcı ile aljinat ve GELMA hidrojel lifleri, belirlenen desen yapısında basılmıştır. Tasarlanmış mikro yapıda, GelMA bölmeleri hücre için uygun bir ortam sağlarken, aljinat bölmeleri ise hücresel oryantasyonu yönlendiren morfolojik ve mekanik özellikler sunmaktadır.

Hücresel hizalamanın, baskı sürecinde akış parametrelerinin kontrol edilmesiyle uyarlanabileceği bu çalışmada gösterilmiştir. Ekstrüzyon tabanlı biyobaskı teknolojisi, en çok kullanılan biyobaskı yöntemidir. Ekstrüzyon tabanlı biyobaskıda, hidrojel lifleri rastgele yönlendirilmiş hücrelerle tipik olarak birkaç yüz mikrometre boyutundadır. Bundan mütevellit basılan liflerin içindeki hücrelere organizasyonlarını yönlendirmek için topografik ipuçları sağlayan bir teknik gerekmektedir.

Ekibe göre hücresel organizasyonu yönlendirmek için ekstrüzyon tabanlı 3D biyobaskı yöntemiyle üretilen yapı iskeleleri çok ince filamentlerden oluşmalıdır. Ali Tamayol , bu biyobaskı tekniğinin, hücresel davranışı kontrol etmek ve biyomimetik yapılar oluşturmak için doku yapılarının morfolojik özelliklerinin – hücrelerin boyutuyla karşılaştırılabilir boyutlara kadar bir çözünürlükle – üretilmesini sağladığını” dile getirdi. İskelet kasları, tendonlar ve bağlar gibi fibriler dokuların mühendisliği için büyük bir potansiyel gösterdiğini de ifade etti.

REFERANS

Controlling cellular organization in bioprinting through designed 3D microcompartmentalization

3D BIOPRINTING TECHNIQUE CONTROLS CELL ORIENTATION!

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top