BİYOBASIM SÖZLÜĞÜ

3D Biyobasım Teknolojisi ile İlgili Kavramlar ve Açıklamaları

  1. Scaffold : Doku iskelesi
  2. Mimic : Taklit etmek
  3. Bioink : Biyomürekkep
  4. Bioprinting : Biyobasım
  5. Microfluidic : Mikroakışkan
  6. ECM : Extracellular Matrix
  7. Organoid :
  8. 3D Cell Culture :
  9. Regenerative Medicine : Doku Mühendisliği
  10. Biomaterial : Biyomalzeme