BİYOBASIM SÖZLÜĞÜ

3D Biyobasım Teknolojisi ile İlgili Kavramlar ve Açıklamaları

  1. Kök hücre : Kök hücreler gelişim evrelerine göre embriyonik, yetişkin ve uyarılmış pluripotent kök hücreler olmak üzere 3 kategoride tanımlanabilir.
  2. Biyoreaktör : Fiziksel koşulları taklit eden sistemlerdir. Doku mühendisliği çalışmalarında üretilen yapıların olgunlaşması için kullanılır. Dokuya bağlı olarak farklı kurulumlar sunabilir.
  3. Bioprinting : Biyobasım
  4. Organoid : Kök hücreler kullanılarak in vitro olarak üretilen, dokunun in vivo mimarisini taklit eden 3 boyutlu mini doku kültürleridir.