EĞİTİM

ARGE Şirketi kurulumu hakkında seminer verdik.

Marmara Üniversitesin’de eğitim verdik.

Marmara Üniversitesin’de TÜBİTAK 4005 ‘Üç boyutlu biyoyazıcı teknolojisi ile yenilikçi biyomedikal uygulamaları eğitimi” kapsamında 3D printerlar ve 3D bioprinterlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirdik. 

İskefe Holding’de 3D printerların kullanımı üzerine eğitim verdik. 

 

FUTURE MEDICINE 21 etkinliğinde GBA TECH VE 3D Biyobasım Teknolojisi hakkında  webinar gerçekleştirdik.