YARA VE YANIK TEDAVİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SODYUM ALGİNAT VE POLİVİNİL ALKOL (PVA) BAZLI YARA ÖRTÜSÜ VE KANAMA DURDURMA İSKELESİ OLUŞTURULMASI

GBA SPACE olarak Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören lisans öğrencileri Huriye DURAN ve Duygu TAŞDAN’ın bitirme tezinin 3 boyutlu biyobasım kısmını gerçekleştirdik. Tezde kullanılan yara örtülerinin (doku iskelesi) basımını, tasarımlarını açık kaynaklı olarak paylaştığımız GBA SPC1 model 3D Biyoyazıcımız ile tamamladık. GBA SPACE olarak 3 boyutlu biyoyazıcı ve doku mühendisliği üzerine tez çalışması yapan öğrencilere destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Başarıyla tamamlanmış tezleri sizinle paylaşmak istiyoruz.

3D BİYOYAZICI İLE YARA VE YANIK TEDAVİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SODYUM ALGİNAT VE POLİVİNİL ALKOL (PVA) BAZLI YARA ÖRTÜSÜ VE KANAMA DURDURMA İSKELESİ OLUŞTURULMASI_compressed (1)

ÖZET

Artan nüfus ile birlikte olabilecek aksiliklere karşı yaşam kalitesini arttırmak adına tıp ve medikal sektör oldukça fazla gelişim sağlamaktadır. Kaza, doğal afet, yangın gibi olaylarda insan vücudu üzerinde meydana gelen hasarların tedavisi çok zordur ve bu konuda birçok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada polivinil alkol, sodyum alginat ve kalsiyum klorür (CaCl2) kullanılarak yara ve yanık örtüsü geliştirilmiştir. Çalışmamızda kullandığımız polivinil alkol, vinil alkolün polimerizasyonuyla ortaya çıkan suda çözünür bir polimerdir. Sodyum alginat ise aljinik asitin sodyum tuzudur ve saf suda çözünür. Çalışmamızda PVA ve sodyum aljinat polimerleri saf suda çözündürülerek hidrojel veya solüsyon formda hazırlanıp farklı konsantrasyonlarda oranlanıp bioprinterda biyobaskı yöntemi ile GBA SPC1’de basımı yapılmıştır. PVA ve sodyum alginat biyomalzeme ve biyouyumlu olması açısından seçilmiş polimerlerdir. Kalsiyum klorür çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Rijitlik katmak için sentetik polimerler kullanılmıştır. Basılan yara ve yanık örtüsü iskelesi (scaffold) biyouyumluluk sitotoksisite testine tabi tutulup vücuttaki deri ile uyumluluk ve toksikliğine bakılmıştır. PVA ve sodyum alginat yara örtüsü baskısının bozunma davranışı, aşamaları incelenmiş ve özeliklerine bakılarak sonuçlar çıkarılmıştır. Aynı zamanda yanık ve yara örtüleri nem tutucu ve ekonomik olması bakımından da büyük ölçüde önemli olduğundan polimer seçme ve yanık örtüsü tasarlama konusunda bunlar da göz önünde bulundurularak bu çalışma yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: polivinil alkol (PVA), NaAlg, biyouyumlu yara, yanık örtüsü doku iskelesi.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top